Nowy

Co to jest duma lwów?

Co to jest duma lwów?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Lew (Panthera Leo) ma wiele cech odróżniających go od innych dzikich drapieżnych kotów na świecie. Jedną z kluczowych różnic jest zachowanie społeczne. Podczas gdy niektóre lwy są nomadami i podróżują i polują indywidualnie lub w parach, większość lwów żyje w organizacji społecznej znanej jako duma. Jest to cecha wyjątkowa wśród dużych gatunków kotów na świecie, z których większość to samotni myśliwi przez całe dorosłe życie.

Organizacja dumy

Wielkość dumy lwa może się znacznie różnić, a jej struktura różni się między podgatunkami afrykańskimi i azjatyckimi. Średnio duma lwa składa się z około trzech samców i tuzina samic wraz z ich młodymi (chociaż zaobserwowano dumy z aż 40 zwierzętami). Jednak w rzadszych podgatunkach azjatyckich lwy dzielą się na cechy charakterystyczne dla płci, w których samce i samice pozostają w osobnych grupach, z wyjątkiem czasu godowego.

W typowej afrykańskiej dumie kobiety stanowią rdzeń grupy i generalnie pozostają w tej samej dumie od urodzenia aż do śmierci - chociaż kobiety są czasami usuwane z dumy. W wyniku pozostawania w tej samej dumie przez całe życie samice lwów są na ogół ze sobą spokrewnione. Ze względu na tę trwałość lwią dumę uważa się za matriarchalną w swojej strukturze społecznej.

Rola samców lwów

Samce pozostają dumne przez około trzy lata, po czym stają się wędrownymi koczownikami przez około dwa lata, dopóki nie przejmą istniejącej dumy lub nie utworzą nowej w wieku około 5 lat.

Niektóre lwy męskie pozostają koczownikami na całe życie. Te długoterminowe koczownicze samce rzadko rozmnażają się, ponieważ większość płodnych kobiet dumnych jest chroniona przed osobami z zewnątrz przez swoich członków. W rzadkich przypadkach grupa nowych lwów męskich, zwykle młodych koczowników, może przejąć duma; podczas tego rodzaju przejęcia intruzi mogą próbować zabić potomstwo innych samców.

Ponieważ średnia długość życia lwów męskich jest znacznie krótsza niż u samic, ich kadencja w dumie jest stosunkowo krótka. Samce są w najlepszym wieku od około 5 do 10 lat. Kiedy nie są już zdolne do ojcostwa, zwykle są usuwane z dumy. Mężczyźni rzadko pozostają częścią dumy przez ponad trzy do pięciu lat. Duma ze starszych mężczyzn jest gotowa do przejęcia przez grupy młodych mężczyzn-nomadów.

Wn Xin / EyeEm / Getty Images

Zachowanie dumy

Młode w danej dumie rodzą się często w tym samym czasie, a samice są rodzicami wspólnymi. Samice karmią się nawzajem swoimi młodymi, jednak słabsze potomstwo rutynowo pozostawia się samemu sobie i często umiera.

Lwy zwykle polują z innymi członkami swojej dumy. Niektórzy eksperci twierdzą, że duma z polowania, jaką duma oferuje na otwartych równinach, mogła doprowadzić do ewolucji struktury społecznej dumy. Takie obszary łowieckie są zamieszkane przez duże zwierzęta drapieżne, z których niektóre mogą ważyć nawet 2200 funtów, co czyni polowanie w grupach koniecznością. (Lwy koczownicze częściej żywią się mniejszymi ofiarami ważącymi zaledwie 30 funtów).

Duma lwa spędza dużo czasu w bezczynności i śnie, a samce patrolują obwód w celu ochrony przed intruzami. W strukturze dumy kobiety prowadzą polowanie na zdobycz. Duma zbiera się, by ucztować po zabójstwie, kłócić się między sobą.

Choć nie prowadzą do polowania w ataku dumy, koczownicze samce lwy są bardzo wykwalifikowanymi myśliwymi, ponieważ często są zmuszane do polowania na małą, bardzo szybką zwierzynę. Niezależnie od tego, czy to w grupach, czy w pojedynkę, strategia polowania na lwy jest ogólnie powolna, cierpliwe prześladowanie, po którym następuje krótki skok prędkości do ataku. Lwy nie mają dużej wytrzymałości i nie radzą sobie dobrze w długich pościgach.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos